logo
logo
 0613 ******
 • NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
  Thứ 2
  7/10
  7:00
  13:00
  Thứ 3
  ...8/10...
  7:00
  13:00
  Thứ 4
  ..9/10...
  8:00 Họp triển khai công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới Hiệu trưởng Phụ trách Khoa
  13:00
  Thứ 5
  ...10/10...
  7:00
  13:00
  Thứ 6
  ...11/10...
  7:00
  13:00
  Thứ 7
  ...12/10...
  7:00
  13:00
  Chủ Nhật
  .../...
  7:00
  13:00  
 •