logo
logo
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
2/5
7:00 Nghỉ bù lễ 30/4, 1/5
13:00
Thứ 3
3/5
7:00 Nghỉ bù lễ 30/4, 1/5
13:00
Thứ 4
4/5
7:00 Khoa dẫn SV KHMT k9, k10 đi thực tế tại Nhơn Trạch, Long Khánh
13:00
Thứ 5
5/5
7:00 Khoa dẫn SV KHMT K9, 10 đi thực tế tại Vườn quốc gia Nam Cát Tiên
13:00
Thứ 6
6/5
7:00 Khoa dẫn SV, KHMT K9,10 đi thưc tế tại Vườn quốc gia Nam Cát Tiên.
13:00
Thứ 7
7/5
7:00 Khoa dẫn SV KHMT K9, K10 đi thực tế tại Vườn quốc gia Nam Cát Tiên
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00