logo
logo
 0613 ******
Time 05.04.2022 10:31 | View 4.548

1. TS. Võ Nữ Hạnh Trang

Chức vụ: 

Điện thoại: 0937527797

- Email: vohanhtrang@gmail.com

 

2. TS. Nguyễn Văn Quyết

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 090.367.9436

- Email: quyetvhdnai@yahoo.com

 
  
 
 
 
 

3. NCS.Th.S. Trần Vũ Thành

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982.15.25.15

- Email: thanhtv.qtvp@gmail.com


4. NCS.Th.S. Trần Trung Phiến

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 090.8444.163

- Email: trungphien@gmail.com

 


5. Th.S. Đỗ Thị Huyền Thanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0984.676.090

- Email: huyenthanh8383@yahoo.com

6. Th.S. Phan Thị Cẩm Lai

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0915.993.147

- Email: phanlai38@yahoo.com


7. Th.S. Phạm Thị Mận

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0989.983.918

- Email: hongman1984.unv.dn@gmail.com

8. Th.S. Đinh Thị Nhàn

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.591.555

- Email: dinhnhan48@gmail.com

9. Th.S. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0902.496.974

- Email: khanhngocmt@gmail.com

10. Th.S. Trần Văn Điều

- Chức vụ: Văn phòng khoa

- Điện thoại: 0982.193.981

- Email: tranvandieu2009@gmail.com

11. Th.S. Ninh Thị Tuyết

- Chức vụ: Văn phòng khoa

- Điện thoại: 0904.993.819

- Email: tuyetspdn@gmail.com

12. Th.S. Trần Quế Chi

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0935060240

- Email: quechi250288@gmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bài liên quan

GIỚI THIỆU CHUNG
1