logo
logo
 0613 ******
Time 13.10.2022 10:51 | View 7.974

1. TS. Võ Nữ Hạnh Trang

Chức vụ: Phụ trách Khoa

Điện thoại: 0937527797

- Email: vohanhtrang@gmail.com

 

2. Th.S. Đỗ Thị Huyền Thanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0984.676.090

- Email: huyenthanh8383@yahoo.com

3. Th.S. Phan Thị Cẩm Lai

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0915.993.147

- Email: phanlai38@yahoo.com


4. Th.S. Phạm Thị Mận

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0989.983.918

- Email: hongman1984.unv.dn@gmail.com

5. Th.S. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0902.496.974

- Email: khanhngocmt@gmail.com

6. Th.S. Trần Văn Điều

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0982.193.981

- Email: tranvandieu2009@gmail.com

7. Th.S. Ninh Thị Tuyết

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: 0904.993.819

- Email: tuyetspdn@gmail.com

8. Th.S. Trần Quế Chi

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0935060240

- Email: quechi250288@gmail.com

 


Bài liên quan

GIỚI THIỆU CHUNG
1