logo
logo
 0613 ******
Time 20.12.2018 09:19 | View 2.066

1. NCS. Trần Vũ Thành

- Chức vụ: Phụ Trách Khoa

- Điện thoại: 0982.15.25.15

- Email: thanhtv.qtvp@gmail.com

- Chuyên môn: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

- Hướng nghiên cứu chính:

+ Nghiên cứu sâu về Văn bản và Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý, văn bản về lĩnh vực kinh tế

+ Nghiên cứu sâu về quản lý tài liệu lưu trữ doanh nghiệp

+ Nghiên cứu sâu về quản lý tài liệu nghe, nhìn - điện tử

+ Nghiên cứu về nghề thư ký và nghiệp vụ thư ký

2. TS. Nguyễn Văn Quyết

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 090.367.9436

- Email: quyetvhdnai@yahoo.com

- Chuyên môn: Văn hóa học

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

 
 
 
 
 
 
 

3. TS. Nguyễn Thành Hưng

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 091.407.3076

- Email: hungphuocan@gmail.com

- Chuyên môn: Quản lý đất đai và Khoa học môi trường

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

 

4. NCS. Trần Trung Phiến

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 090.8444.163

- Email: trungphien@gmail.com

- Chuyên môn: Văn hóa học; Ngữ văn Trung Quốc

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

 

5. NCS. Võ Nữ Hạnh Trang

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 093.752.7797

- Email: vohanhtrang@gmail.com

- Chuyên môn: Văn hóa học

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

6. Th.S Đỗ Thị Huyền Thanh

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0984.676.090

- Email: huyenthanh8383@yahoo.com

- Chuyên môn: Luật học

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

7. Th.S Phan Thị Cẩm Lai

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0915.993.147

- Email: phanlai38@yahoo.com

- Chuyên môn: Luật học

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

8. Th.S Phạm Thị Mận

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0989.983.918

- Email: hongman1984.unv.dn@gmail.com

- Chuyên môn: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)9. Th.S Đinh Thị Nhàn

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0912.591.555

- Email: dinhnhan48@gmail.com

- Chuyên môn: Thư viện - Thông tin

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

10. Th.S Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

- Chức vụ: Giảng viên

- Điện thoại: 0902.496.974

- Email: khanhngocmt@gamil.com

- Chuyên môn: Quản lý tài nguyên và Môi trường

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)11. Th.S Trần Văn Điều

- Chức vụ: Văn phòng khoa

- Điện thoại: 0982.193.981

- Email: tranvandieu2000@yahoo.com

- Chuyên môn: Công nghệ thông tin

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

12. Th.S Ninh Thị Tuyết

- Chức vụ: Văn phòng khoa

- Điện thoại: 0904.993.819

- Email: tuyetspdn@gmail.com

- Chuyên môn: Văn hóa học

- Hướng nghiên cứu chính:

(đang cập nhật)

 

 
Bài liên quan

GIỚI THIỆU CHUNG
Lãnh đạo khoa
1
 

LIÊN KẾT

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 11
Hôm nay 212
Hôm qua 83
Cao nhất (20.04.2017) 365
Tổng cộng 59.350