logo
logo
 0613 ******
Time 04.10.2018 08:58 | View 1.507

Đang cập nhật

1. Nguyễn Văn Quyết

ĐT: 0903679436

Email: quyetvhdnai@yahoo.com

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Văn hóa học

2. Trần Vũ Thành

Năm sinh: 1985

ĐT: 0982152515

Email: thanhtv.qtvp@gmail.com

Học vị: Thạc sỹ (đang học nghiên cứu sinh)

 

Chuyên ngành: Lưu trữ và Quản trị văn phòng Hướng nghiên cứu chính

3. Đỗ Thị Huyền Thanh

 Năm sinh: 1983

ĐT: 0984676090

Email:huyenthanh8383@yahoo.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Luật kinh tế

4. Đinh Thị Nhàn

ĐT: 0912591555

Email: dinhnhan48@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: 

5. Phạm Thị Mận

ĐT: 0989983918

Email: hongman1984.unv.dn@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

6. PhanThị Cẩm Lai

Năm sinh: 1985

Đt: 01642391139

Mail: phanlai38@yahoo.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Luật học


7. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc

ĐT: 0902496974

Email: khanhngocmt@gamil.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và Môi trường

8. Ninh Thị Tuyết

ĐT: 0904993819

Email: tuyetspdn@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn hóa học

9. Trần Văn Điều

ĐT: 0982193981

Email: tranvandieu2000@yahoo.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

 

10. Trần Trung Phiến

ĐT: 0908444163

Email: trungphien@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn hóa học

11. Nguyễn Thành Hưng

ĐT: 0914073076

Email: hungphucan@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học môi trường

 

 


Bài liên quan

Giới thiệu chung
Lãnh đạo khoa
1
 

LIÊN KẾT

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 5
Hôm nay 58
Hôm qua 37
Cao nhất (20.04.2017) 365
Tổng cộng 41.232