logo
logo
 0613 ******
Time 12.10.2019 10:36 | View 1.685

 

Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Thành Hưng

            Điện thoại: 0914.073.076

            Email: hungphuocan@gmail.com 

  

Phó trưởng khoa: NCS.Th.S.Trần Vũ Thành

            Điện thoại: 0982.15.25.15

            Email: thanhtv.qtvp@gmail.com

 


Bài liên quan

GIỚI THIỆU CHUNG
Đội ngũ giảng viên
1