logo
logo
 0613 ******
Time 19.03.2019 08:04 | View 2.770

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THAO SINH VIÊN KHOA TỔNG HỢP MỞ RỘNG NĂM 2019

 

KHAI MẶC HỘI THAO NGÀY 28/02/2019

 

 

HOẠT ĐỘNG THI ĐẤU CỦA HỘI THAO


BẾ MẠC HỘI THAO NGÀY 7/3/2019