Lễ bế mạc hội thao chào mừng ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Cập nhật: 28.11.2019 03:09