Lãnh đạo khoa
Cập nhật: 01.11.2015 01:41

Phụ Trách khoa: NCS.Trần Vũ Thành

Điện thoại: 0982.15.25.15

Email: thanhtv.qtvp@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu sinh ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng