Học ngành Khoa học Môi trường ra trường sẽ làm việc gì, ở đâu?
Cập nhật: 12.10.2019 10:22

Học ngành Khoa học Môi trường ra trường sẽ làm việc gì, ở đâu?

Người tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa học Môi trường có thể làm các công việc ở những nơi sau:

1. Chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước về Tài nguyên - môi trường như Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN - MT), Tổng cục Môi trường, Sở TN - MT, Chi cục BVMT, Phòng TN - MT hay các bộ phận chuyên môn về Tài nguyên - môi trường thuộc các cơ quan quản lý khác.  

2. Nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao KHCN như các viện, trung tâm về Tài nguyên và môi trường thuộc hệ thống Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hay các Hiệp hội, các đại học; các trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ thuộc các sở KH và CN;…

3. Giảng dạy ở các cơ sở giáo dục Đại học, cao đẳng có đào tạo các ngành môi trường.

4. Chuyên viên ở các cơ sở y tế như Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, các Bệnh viện, …

5. Cán bộ kỹ thuật, nhân viên ở các doanh nghiệp về môi trường, Công ty Môi trường Đô thị, Công ty cấp thoát nước, Công ty hạ tầng Khu đô thị,.…

6. Chuyên viên ở các trung tâm bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,…

7. Cán bộ kỹ thuật ở các phòng/ bộ phận về môi trường ở nhà máy, doanh nghiệp như phòng ISO, phòng quản lý môi trường, trạm xử lý nước thải, phòng vệ sinh an toàn lao động,…

8. Sĩ quan, chiến sĩ ở các phòng cảnh sát môi trường.

9. Nhân viên các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các dự án liên quan đến Tài nguyên - môi trường….