GIỚI THIỆU CHUNG
Cập nhật: 20.12.2018 01:31
1. Tên Khoa:
- Tiếng Việt: Khoa Tổng hợp
- Tiếng Anh:
General Department

2. Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Đồng Nai (thuộc UBND tỉnh Đồng Nai)

3. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển

          Năm 2006, Khoa Tổng hợp được thành lập trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai (tiền thân của Trường Đại học Đồng Nai hiện nay). Ngày 20/5/2011,  Trường Đại học Đồng Nai đã ban hành quyết định số 210/QĐ-ĐHĐN thành lập Khoa Tổng hợp trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai. Khoa Tổng hợp được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo các ngành ngoài sư phạm trong chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai thành Trường Đại học Đồng Nai (một trường Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực). Các ngành được Nhà trường giao đào tạo từ năm 2006 bao gồm: Các ngành thuộc khối ngành kính tế: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – ngân hàng; Các ngành thuộc khối ngành khoa học xã hội: Quản trị văn phòng, Thư ký văn phòng,  Khoa học thư viện; Ngành Tiếng Anh (sau đó được tách ra và nhập về Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Đồng Nai). Trước yêu cầu của xã hội và đòi hỏi khách quan của thực tế, Khoa Tổng hợp được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo các ngành mới như: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý đất đai; Việt Nam học và Quản lý văn hóa.

Hiện nay, sau khi các ngành thuộc khối ngành kinh tế tách ra thành lập Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Đồng Nai, Khoa Tổng hợp được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo các ngành như sau:

1. Quản trị văn phòng

2. Công nghệ kỹ thuật môi trường

3. Quản lý đất đai

4. Thư ký văn phòng

5. Khoa học thư viện

6. Việt Nam học

7.  Quản lý văn hóa

Đến năm 2018, Khoa Tổng hợp đã có 12 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng một phần quan trọng về nhân lực có trình độ cao các ngành đào tạo ngoài sư phạm của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt ngày 29 tháng 01 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-BGDĐT giao cho Trường Đại học Đồng Nai đào tạo trình độ Đại học ngành Khoa học Môi trường. Như vậy kể từ năm 2019, Khoa Tổng hợp sẽ được giao nhiệm vụ đào tạo các mã ngành như sau:

I. Trình độ Đại học:

1. Ngành Khoa học môi trường

II. Trình độ Cao đẳng:

1. Quản trị văn phòng

2. Công nghệ kỹ thuật môi trường

3. Quản lý đất đai

4. Thư ký văn phòng

5. Khoa học thư viện

6. Việt Nam học

7.  Quản lý văn hóa

 

Tính đến năm 2018, tổng hợp số liệu về đào tạo, nghiên cứu khoa học của ngành Khoa Tổng hợp như sau:

a. Số lượng về đào tạo

- Hệ chính quy

          + Số lượng đã tốt nghiệp từ năm 2006 đến 2018: trên 600 sinh viên

          + Số lượng đang học (khóa 2016, 2017, 2018): 100 sinh viên

- Hệ vừa làm vừa học 

+ Số lượng đã tốt nghiệp đến 2018: 80 học viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, Khoa Tổng hợp có tổng số 12 cán bộ cơ hữu  gồm: 02 tiến sĩ khoa học; 10 thạc sĩ khoa học (trong đó có 03 giảng viên đang là Nghiên cứu sinh) và đội ngủ giảng viên của khoa có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu đủ năng lực đảm nhận giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo các ngành thuộc khoa quản lý.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      TẬP THỂ GIẢNG VIÊN CỦA KHOA TỔNG HỢP